Verbinden met Facebook

huisregels

Regels 1. Algemeen

1.1 Voordat je kunt spelen, moet je een geldig E-mailadres opgeven. .

1.2 Bij het niet naleven van deze voorwaarden/regels is shadowwalkers gerechtigd om u te bestraffen.

1.3 U privégegevens worden niet verkocht of bekendgemaakt aan een derde. Mits er reclame wordt gemaakt. Dan zullen uw gegevens worden doorgestuurd naar MijnMaffia. Daar wordt je dan op de schandpaal gezet.

1.4 Onder ons team valt de eigenaar, website beheerders (admins, moderators, etc.)

1.5 Er mogen en kunnen grote of kleine wijzigingen, al dan niet spelinhoudelijke wijzigingen in het spel plaatsvinden, ook tijdens een ronde.

1.6 shadowwalkers behoudt zich het recht het spel te resetten, als dat nodig is.

1.7 Zorg dat je wachtwoord niet te makkelijk te kraken valt. shadowwalkers is niet aansprakelijk voor schade die door oneigenlijk gebruik, van je account wordt veroorzaakt.

1.8 Geen, van de in de afzonderlijke pagina's van deze website opgenomen afbeeldingen of teksten, mag worden gekopieerd, opgeslagen, verzonden, verspreid, en/of openbaar gemaakt worden.

1.9 De eigenaar is te allen tijde gerechtigd om deze regels, naar aanleiding van onvoorziene gebeurtenissen, aan te passen zonder hierover de spelers te informeren.

2. Interacties met andere gebruikers

2.1 Het verspreiden, het publiceren of het openbaar maken van een tekst, een bericht, een teken of enig andere drager van discriminerende uitlatingen is verboden.

2.2 Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag (schelden,flooden, beledigen) wordt dit bestraft.

2.3 Het is verboden andere deelnemers te stalken.

2.4 Het schelden met ziektes en/of geslachtsdelen is te allen tijde verboden, en zal direct worden bestraft met een permanente ban.

2.5 Het is verboden om je MSN via de chat door te geven, dit mag wel via een PB.

2.6 Het is verboden om in de chat een andere kleur te typen dan standaard is aangekozen.

3. Profiel

3.1 Het is verboden om beeldmateriaal van een persoon, zonder dat hij hier iets van af weet, te plaatsen.

3.2 De maffiosi link van shadowwalkers mag je overal promoten, waar dit is toegestaan. Dus niet op andere maffia-spellen. Doe je dit toch en de eigenaar krijgt hierover bericht van mijnmaffia, zal je direct een permanente ban krijgen.

3.2.1 Het typen van een link en/of spelnaam in de chat is niet toegestaan.

3.2.2 Ook het voeren van een naam waarin een spelnaam is gebruikt is niet toegestaan.

4. Prijzen

4.1 Prijzen van de worden automatisch bijgeschreven na de reset van shadowwalkers

4.2 Prijzen zijn niet overdraagbaar.

5. Valsspelen/Technische fouten

5.1 shadowwalkers is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door het gebruik van de website.

5.2 shadowwalkers is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook, geleden door het falen en/of door de technische mankementen bij het kopen van credits.

5.3 De speler kan geen aanspraak maken op enige goederen en/of vergoeding, door een technische fout in de website en/of het belsysteem.

5.4 De speler en/of lezer dient shadowwalkers te allen tijde in kennis te stellen van enige bugs. Als je een fout in het spel hebt ontdekt. Doe je dit niet dan kan je een ban verwachten.

5.5 Als je niet eerlijk het spel speelt valt dit onder valsspelen en kan je gestraft worden. Over deze straf gaan we niet in discussie. Is het echt helemaal onterecht dan kan je een e-mail te sturen via onze contact pagina.

5.6 Het is niet toegestaan om meer dan 2 accounten op 1 IP-adres te hebben. Na aanvraag bij de admins kan er een extra account vrij worden gemaakt.

5.7 Het gebruik van proxy-servers is verboden.

5.8 Geldbedragen doneren op hetzelfde IP-adres is niet mogelijk.

5.8.1 Het doorverkopen van de door jou ontvangen credits naar een speler op hetzelfde IP-adres is verboden. 5.8.2 Ook het doorverkopen van beheren is niet mogelijk op hetzelfde IP.

5.9 Bij spel bederf of zaken waar dit reglement niet in voorziet, bepalen de admins de verdere gang van zaken. 5.10 Een verbannen speler zal worden ontdaan van bescherming en komt op de dodenlijst met de belcredits die deze speler nog heeft staan.

6. Belcredits

6.1 Deelnemers jonger dan 16 jaar dienen toestemming te vragen aan hun ouders of wettelijk vertegenwoordigers om te spelen en het gebruik van de bel credit optie.

6.2 Deelname middels een mobiele telefoon kan, afhankelijk van de provider van de deelnemer. Dit kan duurder uitvallen, Providers kunnen extra kosten met zich meerekenen.

7. Vragen

7.1 Heb je een vraag? Dan kan je die stellen door een berichtje te sturen naar de eigenaar, de Admin of de Moderator.

7.2 Wij streven erna uw vraag binnen 24 uur te beantwoorden.

8. Forum

8.1 Een topic plaatsen met een vraag of opmerking die al een keer eerder is geplaatst is niet toegestaan.

8.2 Een nieuw topic dient altijd te worden geplaatst in het relevante subforum.

8.3 Het is verboden om via het forum reclame te maken voor je maffiosi link.

8.4 Andere websites promoten op het forum, is niet toegestaan.

8.5 Shadowwalkers.eu behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van het gebruik van het forum.

8.6 De admins en moderators hebben het recht om berichten te verwijderen.

8.7 Het is verboden onnodige berichten te posten.

8.8 Gebruik het forum waar het voor dient. Het is geen chat.

8.9 Geef je topic altijd de juiste titel. Anders wordt dit topic door ons verwijderd.

8.10 Op ons forum staan meerder regels aangaande hoe men zich dient te gedragen op de chat. Wijk je hiervan af zullen er sancties volgen. Lees daarom ook die regels door.

9. Beëindigen van de overeenkomst

9.1 Hieronder valt het ontzeggen van toegang tot het spel (IP ban).

9.2 De beslissing hierover is onherroepbaar.

9.3 De overeenkomst kan te allen tijde worden stopgezet door shadowwalkers .

9.4 Schade die is ontstaan bij het tussentijds beëindigen van de overeenkomst is niet te verhalen op de eigenaar van shadowwalkers of bij mijnmaffia.

9.5 Mits er schade is ontstaan door een andere gebruiker, behoudt de gedupeerde het recht deze schade te verhalen op de gebruiker.

9.6 shadowwalkers is niet verplicht om informatie te verstrekken aan de gedupeerde.

10. Moderators en/of admins

10.1 De eigenaar en admins hebben de taak de regels te handhaven.

10.2 De crew zullen dit doen zonder iemand of iets voor te trekken.

10.3 De admins en moderators hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot het forum te weigeren.

10.4 De admins en moderators hebben de bevoegdheid om mensen de toegang tot het spel te ontzeggen.

10.5 Als je iemand ergens van verdenkt, dien je dit te melden aan een van de eigenaar en crew.

10.6 Gaat niet vragen om crew te worden. Indien de eigenaar meer crewleden nodig heeft, zal er met geschikte spelers ZELF contact worden gelegd.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Aan de op de website shadowwalkers aangeboden diensten en/of informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

11.2 shadowwalkers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste of foute informatie.

11.3 shadowwalkers heeft het recht de informatie en diensten van de website te wijzigen.

12. Het team ( eigenaar en admins )

12.1 Het team heeft het recht om jouw account te wijzigen of te verwijderen. Hier kan niet over worden gediscussieerd.

12.2 Het team heeft rechten om alles te zien en te doen. Zij kunnen nergens aansprakelijk voor worden gesteld. 12.3 We zullen proberen als het team, alles te regelen en zo snel als het kan.

13. Accounts

13.1 Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn account en op welke wijze deze wordt gebruikt.

13.2 Accounts mogen tegen geen enkele vergoeding worden doorverkocht. Geef je dus je wachtwoord aan een ander, en die misdraagt zich, kan het zijn dat je account wordt geblokkeerd.

13.3 Non-actieve accounten kunnen worden verwijderd door ons. Deze worden niet terug gezet.

13.4 Het in het bezit hebben van meerdere accounts is niet toegestaan. Lees 5.6. Word je hierop betrapt zullen alle door jou aangemaakte account verbannen worden.

13.5 Een account dat is verbannen zal niet weer toegang krijgen tot de site, mits er zich hiervoor een goede reden voordoet. Hierover kun je contact leggen met de eigenaar van shadowwalkers.

14. Objectenbeheer

14.1 Om iedereen een eerlijke kans te geven op een beheer, hebben we besloten dat ieder lid maximaal 5 beheren mag hebben.

15. Supplement

15.1 In alles waar dit reglement niet in voorziet bepaald de eigenaar wat er verder gebeurd.

15.2 shadowwalkers kan NIET verantwoordelijk worden gehouden voor teksten in het spel waar zei geen invloed op hebben, zoals bv de teksten bij de casino's en andere beheerobjecten.

15.3 Onze chat is niet om geschillen uit te vechten. Doe dit lekker in een PB.

15.4 Wordt je vermoordt, ga dan niet schelden. Don't get mad, GET EVEN

[u]16.Regels van dit spel[/u]

16.1 Een ronde duur 2 maanden.

16.2 De eerste 1,5 maanden geen kills op actieve leden. (Iemand is inactief naar 2 weken niet online)

16.3 Bij een kil op een actief lid, krijg je account een reset.

16.4 laatste week(en) mogen actieve leden gekild worden, CREW STUURT DAAR EERST MASSA OVER UIT !!!!!!!!!!

16.5 Word je vermoordt, ga dan niet schelden. Zorg voor je bescherming als je niet gekild wil worden.

16.5.1 Ga je wel lopen schelden of zeuren dat je gekild bent wordt je bestraft met een ban! Voornaamste regel Chat: Elke speler die verbannen wordt, zal ontdaan worden van de bescherming die nog staat. Reclame maken: Reclame maken is VERBODEN. Dit wordt bestraft met een permanente ban. Schelden in de chat: Schelden in de chat wordt niet geaccepteerd. Men zal eerst gewaarschuwd worden en bij herhaling zal een communicatie ban volgen. Schelden met ziektes: Schelden met ernstige ziektes (is al erg genoeg dat het bestaat) wordt niet getolereerd en hiervoor krijg je een permanente ban. Het uitdagen/ uitlokken van andere spelers Wij houden niet van uitdagend gedrag. Lokt iemand je uit? Ga hier dan niet op in maar waarschuwen een crewlid! Het bedreigen/ beledigen van andere spelers/crewleden Is absoluut niet toegestaan. Wij proberen een aangename speelomgeving te creëren voor iedereen, het verpesten van die sfeer is niet de bedoeling. Wanneer iemand een opmerking als belediging aanvaardt, zal de andere speler hierover ingelicht worden. Bij een dergelijk voorval zal de crew ingrijpen. Bedelen op de chat en in PM: Bedelen om geld, bc's of wat dan ook wordt niet geaccepteerd in de chat. Iedereen komt hier aan zijn eigen centen etc. Bij toch bedelen volgt eerst een waarschuwing. Bij herhaling 24 uur communicatie ban. Seksueel getinte opmerkingen/ dating: Wij blijven een maffiaspel met een breed publiek (jongere , volwassen spelers, ...). Hou hier te allen tijde rekening mee. Seksueel getinte opmerkingen zijn toegestaan, maar hou het netjes. Gebruik dus geen schuttingtaal. Wordt het te erg krijg je eerst een waarschuwing. Ga je verder dan krijg communicatie ban van 24 uur. Ga je daarna verder word dat een week. Doe je het weer wordt het permanent Bans: Als een lid wordt verbannen, wordt deze niet zomaar ontdaan. Ben je er niet mee eens dat een lid verbannen wordt en je wilt dit ontdaan hebben. Moet je dit overleggen met de crew en overleggen met de eigenaar van het spel.

Taalkeuze:    Nederlands    English    Français    Deutsch    Norsk    Svenska    Polski    Română    Čeština    Español    Türkçe
604881036554229